กาว

กาวสำหรับใช้ทาในการปูพรม ปูหญ้าเทียม

ให้แรงยึดสูงมากแล้วทนต่อความร้อนได้ดีและเป็นกาวที่ทาง่าย

 

Visitors: 10,250